....

Break codes for a better efficiency.

The video interview exceeds the impressions left by a CV screening or a phone interview. Better, it more effectively reveals the facets, motivations and skills of your candidates.

..

Cassez les codes pour une meilleure efficacité.

L’entretien vidéo dépasse les impressions laissées par un screening de CV ou par un entretien téléphonique. Mieux, il dévoile plus efficacement les facettes, les motivations et les compétences de vos candidats.

..

Breek de codes om efficiënter te zijn.

Een video-interview overstijgt de indrukken van een screening van cv’s of een telefoongesprek. Meer zelfs, het werpt een beter licht op de verschillende facetten, de motivatie en de kwaliteiten van uw kandidaten.

....


....

How does it work ?

 1. Candidates discover your company and submit an application in video

 2. You collect video applications from your candidates

 3. You assess them with your colleagues wherever and whenever you want

..

Comment ça marche ?

 1. Les candidats découvrent votre entreprise et postulent en vidéo

 2. Vous collectez les candidatures vidéos de vos candidats

 3. Vous les évaluez avec vos collaborateurs où et quand vous le désirez

  ..

Hoe werkt het ?

 1. De kandidaten ontdekken uw onderneming en solliciteren in een video

 2. U verzamelt de videosollicitaties van uw kandidaten

 3. U beoordeelt hen met uw medewerkers, waar en wanneer u dat wilt

  ....